Zajęcia profilaktyczne dla oświaty

Warsztaty profilaktyczne unplugged dla szkół

Zajęcia i warsztaty dla uczniów

agresjane
uzaleznienie
komunikacja
relp,emdwame

Zapraszamy do współpracy

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub wysłania formularza z prośbą o indywidualną wycenę poszczególnych realizacji, którymi są Państwo zainteresowani. PW formularzu prosimy o przekazanie danych kontaktowych oraz informacji na temat programów które Państwa interesują.

Warsztaty profilaktyczne unplugged
dzieciaczki
warsztaty profilaktyczne 1
Warsztaty profilaktyczne

O Nas

Od 2017 roku prowadzimy zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w całej Polsce. Współpracujemy z grupą ekspertów z zakresu psychologii i pedagogiki. Warsztaty które prowadzimy zawsze mają formę aktywnie angażującą dzieci i prowadzą do wyciągania samodzielnych wniosków.

Zapytaj o wycenę

Najczęściej zadawane pytania

Pojedyncze warsztaty trwają od 90 min/klasę, w zależności od potrzeb i możliwości szkoły rekomenduje się realizację spotkań cyklicznie. Niektóre programy rekomendowane trwają dłużej i są realizowane w formie cyklicznych spotkań, np. Program Unplugged

Zajęcia które organizujemy są płatne. Natomiast jeżeli szkoła nie posiada własnych środków może postarać się o dofinansowanie działań w Gminnej Komisji Rozwiązywana Problemów Alkoholowych. Taka komisja działa w każdej gminie i jednym z jej zadań jest profilaktyka uzależnień, dlatego bardzo często finansuje różnego rodzaju edukacyjne przedsięwzięcia w szkołach.

 

Na stronie zamieściliśmy najczęściej wybierane tematy szkoleń i warsztatów profilaktycznych.
Realizujemy indywidualne projekty szkoleniowe na potrzeby szkoły. Jeżeli potrzebują Państwo indywidualnego programu profilaktycznego, prosimy o kontakt. Z przyjemnością przygotujemy odpowiednie rozwiązania.

Posiadamy liczne referencje po przeprowadzonych zajęciach. Na Państwa prośbę chętnie prześlemy listy polecające od innych szkół i urzędów które skorzystały z naszej oferty.

Koszt zajęć zależy od programu, potrzeb szkoły i ilości zajęć. W celu wyceny prosimy o kontakt w dogodnej dla Państwa formie: poprzez kontakt telefoniczny, e-mailowy bądź też formularz. Prosimy jednak o podanie nr. Kontaktowego w celu omówienia potrzeb.

Nasze programy zajęć z obszaru profilaktyki społecznej kierowane są do dzieci
oraz młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych, ich rodziców, a także nauczycieli. Głównym założeniem realizacji warsztatów jest to, aby wzmacniać czynniki wspierające zdrowy rozwój dorastających ludzi, a równocześnie zmniejszać działanie czynników ryzyka.

Jako ośrodek szkoleniowy działający w branży profilaktyki zagrożeń społecznych mamy wieloletnie doświadczenie poparte referencjami zadowolonych Klientów, a zrealizowane projekty to nasza wizytówka. Zespół współpracujących z nami trenerów (psychologów, pedagogów, terapeutów) bazuje na autorskich programach, a dodatkowo przed każdą realizacją zajęć kontaktujemy się z instytucją zamawiającą, aby dookreślić dokładne potrzeby uczestników.

Zakładane cele w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw osiągamy dzięki różnorodnym metodom takim jak np.: wizualizacja, dyskusja moderowana, burza mózgów, pogadanka, inscenizacja, opowiadanie, miniwykład, quiz i inne. Zajęcia, zwłaszcza te dla uczniów, realizowane są w interaktywnej formie, tak, aby zaangażować uczestników do udziału w ćwiczeniach indywidualnych czy grupowych.

Warsztaty skoncentrowane są dodatkowo wokół pytań i zagadnień, które dla odbiorców są ważne i zechcą je omówić w ramach danego spotkania.

Proponowane programy warsztatów dotyczą zakresów takich jak:

  • agresja, przemoc, cyberprzemoc, hejt
  • alkohol, narkotyki i inne używki oraz uzależnienia behawioralne
  • emocje, stres, komunikacja, konflikty, samoocena, autoprezentacja.

Rekomendujemy, aby działania profilaktyczne były procesem zaplanowanym, systematycznym i regularnym. Z naszych obserwacji i doświadczeń wynika, że najlepsze rezultaty daje praca w oparciu o relacje z trenerem i stworzenie uczniom warunków do harmonijnego wzrostu, stąd też podczas zajęć koncentrujemy się nie tylko na zachowaniach ryzykownych, ale również na wzmacnianiu odporności psychicznej, ćwiczeniu radzenia sobie w różnych sytuacjach, również tych trudnych czy odkrywaniu swoich mocnych stron. Im szybciej uczniowie podejmą refleksję nad swoim rozwojem emocjonalnym, a nawet duchowym, tym szybciej przełoży się to na „twarde” efekty w obszarze edukacji, np. wyniki egzaminów, reprezentowanie szkoły w konkursach czy działalności społecznej. Istotne także jest to, że kiedy młody człowiek ma „dostęp” do wiedzy o sobie – swoich wartości, potencjału, ambicji, celów, a także lubi siebie i potrafi pozytywnie (lecz adekwatnie) mówić o sobie, to rzadziej sięga po używki czy popada w uzależnienie. Pracując nad rozwojem „miękkich” kompetencji u uczniów, kierujemy się maksymą Sokratesa: „Poznaj samego siebie, a stanie przed Tobą otworem cały świat”.