Jak integrować uczniów z Polski i Ukrainy?

ukraine, poland, toy truck-7129912.jpg

Uczniowie z Ukrainy, którzy podlegają obowiązkowi szkolnemu, przyjmowani są do szkół w całej Polsce. Mają zapewnioną opiekę pedagogiczną i psychologiczną, jak również nauczanie na takich samych warunkach, jak dzieci z Polski. Nauczyciele obecnie stoją przed bardzo dużym wyzwaniem – do polskich szkół trafiły tysiące uczniów z Ukrainy. To nie tylko nagła zmiana ich miejsca zamieszkania. To także zetknięcie się z naszą kulturą, językiem oraz problemami w  szkole. W jaki sposób zintegrować klasę, by różnice kulturowe nie stanowiły bariery? Czy można wdrożyć działania, dzięki którym uchodźcy będą czuli się bezpiecznie w nowym środowisku? Dziś o tym opowiemy.

Wyzwanie dla nauczyciela

Nasze społeczeństwo przygotowało dla uchodźców przestrzeń, w której mogą czuć się bezpiecznie. Ucieczka z kraju dotkniętego konfliktem zbrojnym to bagaż doświadczeń, z którymi uczą się funkcjonować w nowej rzeczywistości. To sytuacja nowa dla każdego z nas – do tej pory obecność obcokrajowców w polskich szkołach nie należała do częstych zjawisk. Prowadzenie klasy, w której codziennie spotykają się uczniowie różnych narodowości jest niezwykle trudne. Okazuje się jednak, że może to stanowić podstawę do zadbania o integrację uczniów poprzez naukę. Skupienie się na różnicach językowych i kulturowych nie przez pryzmat barier, a możliwości, to rozwiązanie, które sprawdzi się doskonale na lekcjach wychowawczych. 

Odpowiednio przygotowane lekcje wychowawcze

To, czym różnią się nasze kultury, może wzbudzać w uczniach ciekawość i chęć poznania siebie nawzajem. Główną rolę w tym procesie odgrywa nauczyciel – jego przygotowanie i podejście jest kluczowe w skutecznej integracji. Istnieje wiele gier i zabaw, które mają na celu przełamanie barier i wykazanie, że różnice mogą okazać się ciekawe. Te kroki są podstawą do szeroko pojętej tolerancji, dzięki której podczas zajęć w szkole nie będzie dochodziło do sytuacji konfliktowych.

Akcja integracja!

Podstawą są rozmowy – należy rozmawiać z dziećmi, polskimi i ukraińskimi o sytuacji, w której się znaleźli. Na niektórych przedmiotach (takich jak plastyka, wychowanie fizyczne) język nie jest dużą barierą – dobrym pomysłem jest dobranie zadań w taki sposób, by dzieci mogły ze sobą współpracować. 

Warto organizować także dodatkowe zajęcia dla uczniów poza lekcjami, dzięki którym uczniowie będą wspólnie spędzać czas na zabawach.

Dobrym rozwiązaniem są także warsztaty, które mają na celu pokazanie, jak ważna jest integracja klasy w obecnej sytuacji. To także pomoc dla pedagogów i pokazanie rozwiązań, dzięki którym obecna sytuacja w szkołach nie będzie aż tak skomplikowana.