Jakie tematy poruszać z uczniami?

Program profilaktyki to uzupełnienie działań wychowawczych w placówkach oświatowych. Jego głównym celem jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia (pod względem edukacyjnym i behawioralnym), przy jednoczesnym wspieraniu eliminacji zagrożeń pojawiających się na jego drodze ku dorosłości. Sposoby jego wprowadzenia zależne są od wieku uczniów, środowiska, w jakim się wychowują oraz zachowań, jakie 

u nich można zaobserwować. Warsztaty profilaktyczne powinny być odpowiedzią na realne problemy i bariery, z którymi spotykają się każdego dnia dzieci w szkole i poza nią.

Dzięki zaangażowaniu i wiedzy specjalistów każdy uczeń jest w stanie poradzić sobie w trudnej sytuacji, jest świadomy zagrożeń i wzmacnia wiarę w swoje możliwości. Jakie tematy powinny stanowić podstawy działań profilaktycznych? Dziś o tym opowiemy.


Walka z uzależnieniami

Presja otoczenia to ciężki przeciwnik, z którym ciężko walczyć bez odpowiedniego przygotowania. Dziecko na pewnym etapie rozwoju spotyka się z działaniami, które praktykuje, pomimo świadomości, że jest to niezgodne ze wzorem zdrowego 

i zrównoważonego rozwoju. 

Uzależnienie od gier komputerowych

Spędzanie czasu przy komputerze to sposób na odprężenie zarówno dorosłych, jak i dzieci. Warsztaty profilaktyczne pomagają nakreślić granicę, której przekroczenie może zamienić się w uzależnienie, z którym trudno sobie poradzić. W wirtualny świat łatwo wejść, nasuwa się jednak pytanie – jak bezpiecznie się po nim poruszać? 

Uzależnienie od substancji (narkotyki, dopalacze, alkohol, papierosy)

Podczas prowadzenia warsztatów o tej tematyce należy zwrócić uwagę na trzy bardzo istotne aspekty – zdrowotny, społeczny i prawny. Sięganie po różne używki niesie za sobą szereg konsekwencji, o których uczniowie powinni wiedzieć. 

Aspekty psychologiczne

Profilaktyka w szkole powinna wspierać zrównoważony rozwój uczniów. Planując specjalistyczne zajęcia należy skupić się na możliwościach uczniów i ich wspieraniu. Warto poruszać takie tematy jak:

  • radzenie sobie ze stresem
  • samoakceptacja – jak zaakceptować i polubić siebie? 
  • agresja – w jaki sposób ją zwalczać?
  • emocje – jak słuchać samego siebie?

Wszystkie tematy, które warto poruszyć znajdziesz TUTAJ

Integracja

Należy pamiętać o tym, że szkoła to budynek, w którym każdego dnia mają ze sobą kontakt uczniowie o różnych możliwościach rozwojowych, kierujący się różnymi wartościami 

i posiadający inne spojrzenie na otoczenie. Warto zatem poświęcić czas na integrację, by grupa potrafiła ze sobą rozmawiać, poznawać się i nawiązywać bliższe relacje.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą. Posiadamy programy będące odpowiedzią na każde z powyższych zagadnień. Współpracujemy ze specjalistami w zakresie psychologii 

i pedagogiki.