Komunikacja z uczniami - na co zwrócić uwagę?

Nauczyciele każdego dnia stają przed trudnym zadaniem – być jednocześnie autorytetem i przyjacielem swoich podopiecznych. W szkole spotykają się dzieci pochodzące z różnych domów, o różnych charakterach i zainteresowaniach. Niektóre z nich uśmiechają się każdego dnia, inne, zamknięte w sobie, nie chcą poruszać tematów związanych z emocjami. Na jakie kwestie należy zwrócić uwagę, aby skutecznie komunikować się z całą grupą?

 

Czym jest komunikacja?

To porozumiewanie się między ludźmi – proces, który pełni bardzo ważną funkcję w życiu społecznym człowieka. Należą do niej słowa, ale także gesty, mowa ciała. Możemy się ze sobą komunikować za pomocą telefonów komórkowych, komunikatorów, ale najważniejsze jest porozumiewanie się za pomocą bezpośredniej rozmowy. Aby komunikacja była skuteczna należy nie tylko mówić, ale przede wszystkim słuchać drugiej osoby.

 

Na co zwrócić uwagę podczas komunikowania się z uczniami?

Bariery:

  • nastawienie drugiej osoby,
  • status społeczny, samopoczucie,
  • różnice kulturowe, takie jak sposób wychowania, wartości,
  • różne cele,
  • różnice światopoglądu.

Aby komunikacja była skuteczna, należy wziąć powyższe czynniki pod uwagę i sprawić, by nie wpływały negatywnie na porozumiewanie się.

 
Słuchanie

Nie tylko to, co wypowiadamy i jak się zachowujemy podczas rozmowy wpływa na odbiorcę komunikatu, który chcemy przekazać. Żeby skutecznie się porozumiewać należy słuchać uważnie drugiej osoby. Oto kilka wskazówek, które pomogą w byciu dobrym słuchaczem:

  • wysyłaj sygnały, że słuchasz – kontakt wzrokowy, postawa ciała,
  • upewniaj się, że właściwie zrozumiałeś wypowiedź ucznia, 
  • stosuj parafrazowanie usłyszanego komunikatu,
  • dopytuj o więcej informacji na dany temat,
  • koncentruj się na wypowiedzi ucznia, a nie na tym, co chcesz mu odpowiedzieć.
 
Postawa

Komunikując się z uczniami powinno się przyjąć postawę synergiczną. Jest ona oparta na wzajemnym szacunku, współpracy i zaufaniu. Ten wzorzec jest trudny do osiągnięcia ze względu na szereg barier komunikacyjnych. Warto popracować nad tymi kompetencjami, ponieważ dzięki nim dzieci widzą w nauczycielu nie tylko przyjaciela, ale także osobę godną zaufania i szacunku. 

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą, w której znaleźć można warsztaty dotyczące skutecznego komunikowania się.