Profilaktyka w szkole – od czego zacząć?

Program wychowawczo-profilaktyczny to nieodłączny element planowania każdego roku szkolnego w placówkach oświatowych. Jest to podyktowane przede wszystkim troską o zrównoważony rozwój uczniów, ale także obowiązującymi ustawami. Walka z agresją, uzależnieniami lub kształtowanie umiejętności redukowania stresu to tylko niektóre z zagadnień, które powinny być elementami lekcji przedmiotowych i godzin wychowawczych. 

Pedagodzy każdego dnia mają kontakt z uczniami. Zadają sobie pytanie “Jak prowadzić zajęcia, by we właściwy sposób wpływać na rozwój podopiecznych?”. Skąd czerpać wiedzę i pozyskiwać rekomendacje dotyczące skutecznej profilaktyki?

Diagnoza problemów wychowawczych

Każdy pracownik placówki oświatowej posiada umiejętności skutecznego słuchania i obserwacji swojej grupy. Codzienne sytuacje i zachowania uczniów mogą stanowić podstawę do wdrażania odpowiednich kanałów profilaktyki.  Diagnoza problemów to pierwszy krok do opracowania skutecznego programu wychowawczo-profilaktycznego. 

Znajomość oczekiwań rodziców

Kontakt z rodzicami to bardzo ważny element planowania warsztatów profilaktycznych. To oni mogą poszerzyć perspektywy pedagogów o bariery, których nie widać na pierwszy rzut oka w szkole. Znają zachowania dzieci poza placówką 

i pomagają ukierunkować wychowawców na tematy, które powinny być poruszane 

w trakcie trwania roku szkolnego.

Znajomość środowiska

Obecne czasy wymagają od nauczycieli spojrzenia szerzej na bieżące problemy, z którymi mogą borykać się uczniowie. Dostęp do internetu i portali społecznościowych generuje wśród nastolatków niepokojące zachowania, nad którymi warto pracować. 

Profilaktyka powinna koncentrować się na wszystkich aspektach, które kłócą się z ogólnie przyjętym pozytywnym wzorcem życia społecznego. 

Dobrze opracowany program wychowawczo-profilaktyczny

Należy pamiętać, że warunkiem skutecznej profilaktyki jest działanie 

w oparciu o zdiagnozowane problemy behawioralne, edukacyjne i społeczne. Powinno być ono nakierowane na grupę odbiorców w każdym wieku, z różnymi możliwościami i na różnym etapie rozwojowym. Profilaktyka powinna mieć opracowaną i przemyślaną koncepcję, w której muszą znaleźć się cele i zadania. 

Nasz zespół to eksperci z zakresu psychologii i pedagogiki. Zdobyte doświadczenie i lata pracy z młodzieżą pozwoliły nam na dobór najważniejszych tematów, które powinny stanowić podstawę programu wychowawczo-profilaktycznego. Zapoznaj się z naszą ofertą.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *